Artykuły

Sortuj według

The heavy burden of protein and energy malnutrition on the society of Ghana: urging the implementation of an easily enacted backyard poultry intervention

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14, Numer 4, s. 229-243
Data publikacji online: 2 grudnia 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.024.5893

Ekonomiczna ewaluacja programów z zakresu zdrowia publicznego – przegląd wytycznych międzynarodowych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14, Numer 4, s. 259-265
Data publikacji online: 2 grudnia 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.027.5896

Years of life lost due to deaths in Poland measured with Potential Years of Life Lost (PYLL) and Period Expected Years of Life Lost (PEYLL) indicators in years 2000 - 2014

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14, Numer 3, s. 165-174
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.020.5889

Approaches to disease burden measurement: Disability-Adjusted Life Years (DALYs) globally and in Poland, and national income lost due to disease in Poland, 1990-2015

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14, Numer 3, s. 175-193
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.021.5890

Cost of dementia in Romania:  a cross-sectional Cost-of-Illness study undertaken in Bucharest

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14, Numer 3, s. 204-226
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.023.5892