Artykuły

Sortuj według

The Rabbi’s Position in a Jewish Community of the Kingdom of Poland in the First Half of the Nineteenth Century: The Controversy over Zachariasz Weingott in Częstochowa

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 85–115
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.017.7369

Miejsce rabina w gminie żydowskiej w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku. Spór o Zachariasza Weingotta w Częstochowie

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 157-186
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.007.5353

Recenzje