Artykuły

Sortuj według

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju bankowooeci islamskiej w Wielkiej Brytanii

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 111–122
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.050.5631

Deposit funding of Islamic and conventional banks in Malaysia

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 164-177
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.023.11868