Artykuły

Sortuj według

 Znaczenie porozumień swapowych banków centralnych w tworzeniu oficjalnej płynnooeci międzynarodowej

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 123–136
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.051.5632

Ewolucja globalnej nierównowagi płatniczej w pokryzysowej gospodarce światowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 125-144
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.022.12140

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO HANDLU I FINANSÓW

Rola państwa w procesie internacjonalizacji waluty Chin

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 336–347
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.024.9397