Artykuły

Sortuj według

Drobna szlachta w Galicji – problem tożsamości społecznej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 385–400
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.021.6264

Życie społeczne chłopów w zachodniej Małopolsce w epoce reform agrarnych na przełomie XVIII i XIX w.

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 101–118
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.006.5866