Artykuły

Sortuj według

Kapelani oraz inni duchowni uczestnicy polskich powstań narodowych w strukturach lokalnego Kościoła we Francji w XIX wieku

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 137–156
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.008.5868

Karol Królikowski (1806–1871) – paryski księgarz i wydawca Wielkiej Emigracji

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 1 (183), s. 245-272
Data publikacji online: 25 października 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.026.13852

Studia

Zakłady (dépôts) dla emigrantów polskich w Châteauroux i departamencie Indre w latach 1831–1833

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 37-61
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.003.12457