Artykuły

Sortuj według

Zmiany motywów wyboru zawodu dziennikarskiego w Polsce

Tom 59, Numer 2 (226), s. 393–407
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.026.5430

Artykuły i rozprawy

Analiza sieci społecznych jako metoda badawcza w polskich studiach nad komunikowaniem politycznym

Tom 66, Numer 3 (255), s. 61-76
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.028.18134