Artykuły

Sortuj według

Innowacje a działalność eksportowa polskich przedsiębiorstw

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 323–337
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.067.5648

CHALLENGES OF ENTERPRISES IN GLOBAL ECONOMY

Determinanty działalności przedsiębiorstw międzynarodowych z krajów OECD w Polsce

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 374–385
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.027.9400