Artykuły

Sortuj według

Czy treści prasy drukowanej można przenieść do sieci w relacji 1 : 1? Case study na podstawie Dziennika Gazety Prawnej i portalu Dziennik.pl

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 464–476
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.031.5435