Artykuły

Sortuj według

Agenda mediów informacyjnych a agenda świata rzeczywistego

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228), s. 629–653
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.040.5915

Rozprawy i artykuły

Agenda-setting i reverse agenda-setting w środowisku nowych mediów. Podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych (2013–2017)

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 95-112
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.046.11050

Materiały

Temporalny wymiar mediatyzacji, czyli co media robią z naszym czasem

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 513-528
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.031.10133