Artykuły

Sortuj według

O publicystyce Adama Ciołkosza

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228), s. 690–705
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.043.5918

Z historii mediów

„Wy jesteście aparatem, który ma demaskować wroga”. Polscy cenzorzy w latach 40. XX wieku

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 904–921
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.051.8193

Z historii prasy

Stefana Kisielewskiego związki z paryską Kulturą

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 581–595
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.035.7332

Z życia naukowego

Konferencja naukowa „Polityka a media. Media a polityka w Polsce XX i XXI w.”, Kraków, 14.11.2019

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 132-135
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.018.11908