Artykuły

Sortuj według

Warunki biotermiczne w Tatrach Polskich

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 133, s. 7-19
Data publikacji online: 12 lipca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.007.1097

Charakterystyka warunków śniegowych dla uprawiania narciarstwa na Pogórzu Wielickim

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 17-28
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.002.0351