Artykuły

Sortuj według

Psycholog jako współkreator środowiska i procesu edukacyjno-wychowawczego

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 2, s. 33–42
Data publikacji online: 28 września 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.008.7040

Rozwój myślenia osób dorastających a wybrane przejawy aktywności prospektywnej

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 65–76
Data publikacji online: 2009

Recenzje i sprawozdania

Sprawozdanie z XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Warszawski, 20–22 maja 2021

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 2, s. 105-109
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.015.15138

Sprawozdania i recenzje

S. Trusz (2010), Efekt oczekiwań interpersonalnych w edukacji, Kraków

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 2, s. 103-106
Data publikacji online: 20 września 2011