Artykuły

Sortuj według

Odkrywanie kompetencji komunikacyjnych niemowląt. Skala Wczesnej Komunikacji Społecznej jako przykład narzędzia pomiarowego

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 3, s. 51–68
Data publikacji online: 31 października 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.018.2305

Związki zdolności metalizowania i schizotypii

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 159-166
Data publikacji online: 2 lipca 2010

Psychopatologia rozwojowa jako dziedzina badań nad rozwojem atypowymi

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 3, s. 15-25
DOI 10.4467/20843879PR.11.015.0188

Kompetencja rodzicielska. Użyteczny konstrukt w badaniach nad rolą rodzicielskich oddziaływań w rozwoju dziecka

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 1, s. 9–26
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.006.10597

Artykuły empiryczne

Teoria umysłu i jej pomiar u dzieci w wieku 4–6 lat: Test Refleksji nad Myśleniem

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 1, s. 41-68
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.003.8598

Recenzje i sprawozdania