CV:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Artykuły

Sortuj według

Percepcyjny i kognitywny komponent teorii umysłu u dzieci z ADHD – przegląd badań

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 33-48
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.010.2288

Teoria umysłu a zimne versus gorące funkcje zarządzające u dzieci w wieku przedszkolnym

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 1, s. 73-84
Data publikacji online: 5 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.005.0178

Artykuły empiryczne

Ekspozycja na fabularną prozę a spontaniczna versus jawna mentalizacja

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 49-67
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.003.12000

Raporty z badań

Zimne versus gorące funkcje zarządzające i język a rozumienie przez dzieci własnych oraz innych osób stanów umysłowych

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 65–82
Data publikacji online: 6 marca 2014