CV:

Agata Krzywdzińska, doktor, wykładowca, adiunkt w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi zajęcia poświęcone rosyjskiemu systemowi medialnemu, obrazowi Polski w rosyjskich mediach, obszarowi euroazjatyckiemu w przekazach medialnych, manipulacji w kulturze medialnej, ideach oraz ideologiach współczesnej Rosji. Dodatkowe zainteresowanie naukowe autorki: rosyjski model telewizji a amerykański model telewizji; dziennikarstwo śledcze i dziennikarstwo naukowe.

Artykuły

Sortuj według

Wizerunek Polski w rosyjskiej prasie w przededniu odzyskania niepodległości (szkic problematyki na bazie „Izwiestii” i „Prawdy”)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 107-112
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.009.11408

Polska po upadku Imperium Rosyjskiego w planach konferencji wersalskiej

Stulecie traktatu wersalskiego i jego znaczenie z perspektywy polskiej i rosyjskiej telewizji

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 113-126
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.007.13296

Kultura masowa w Rosji

Wartości w polskich i rosyjskich mediach

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 97-111
Data publikacji online: 16 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.006.6459