Artykuły

Sortuj według

Misja i męczeństwo Rosji – „Świętej Rusi” według protojereja Joanna Wostorgowa

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 135-150
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.006.9364

Część I. Idee zjednoczenia i pojednania religijnego

Słowiańszczyzna w ideach rosyjskich jezuitów w dziewiętnastowiecznej Francji

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 61-90
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.004.14415

WĄTKI HISTORII I KULTURY

Bogowie i ofiary. Lekarze i więźniowie od Friedricha Haassa do Kołymy

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 265-279
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.012.11539

Kultura masowa w Rosji

Rosyjski łubek jako odbicie idei dla mas

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 133-153
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.008.6461