Artykuły

Sortuj według

Larsa Tornstama Teoria Gerotranscendencji  jako teoria pozytywnego starzenia się

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 9-25
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.019.5996

Uwarunkowania satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama – ujęcie wielopoziomowe

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 4, s. 91–106
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/20843879PR.18.024.9953

Skala gerotranscendencji typu 1 (GST-1) Larsa Tornstama. Polska adaptacja metody

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 85–98
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.012.8946