Artykuły

Sortuj według

Kilka uwag o fenomenie kultu św. Wita w kulturze ludowej

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 217-236
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.011.6396

Czy Jan Žižka zmarł na zarazę morową?

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 63-82
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.005.14987

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Jaki był Jan Žižka? – odwieczne pytanie historyków. Na marginesie pracy Petra Čorneja, Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka (Praha: Nakladatelství Paseka, 2019), ss. 855.

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 517-525
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.048.15108

KRONIKA NAUKOWA

Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Niespokojny wiek XV. Pomiędzy wiarą, religią i polityką”, Uniwersytet Gdański, Instytut Historii, 13 stycznia 2020 r.

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 529-531
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.049.15109