Artykuły

Sortuj według

Syntactic Abilities in Old Age and Their Relation to Working Memory and Cognitive Flexibility

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 2, s. 45–53
Data publikacji online: 28 września 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.009.7041

Sprawozdanie z XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 115-122
Data publikacji online: 20 grudnia 2016

Funkcje zarządzające u osób w wieku senioralnym o różnym poziomie potrzeb edukacyjnych

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 1, s. 85-98
Data publikacji online: 5 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.005.0178

Raporty z badań

Znaczenie zasobów poznawczych dla poziomu funkcji zarządzających w wieku senioralnym

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 83–93
Data publikacji online: 6 marca 2014

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z XVII Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej  

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 103-107
Data publikacji online: 20 marca 2016

Sprawozdanie z XVI Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lozanna, Szwajcaria, 3–7 września 2013 roku

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 127–131
Data publikacji online: 25 września 2014

Sprawozdania i recenzje

Recenzja: Chris Moulin, Moshe Naveh-Benjamin, Celine Souchay (eds.), 2009, Episodic memory and healthy ageing

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 111–114
Data publikacji online: 20 grudnia 2013

Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 115–119
Data publikacji online: 20 grudnia 2013

Sprawozdanie z XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 4, s. 111-119
Data publikacji online: 15 lutego 2012

Memory, Aging and the Brain. A Festschrift in Honour of Lars-Göran Nilsson, Lars Bäckman, Lars Nyberg (red.)

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 4, s. 121-125
Data publikacji online: 15 lutego 2012