Artykuły

Sortuj według

Relacyjna specyfika perswazji w dziecięcych zabawach w przekonywanie

, 2017, Numer-1, s. 69–88
Data publikacji online: 14 listopada 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.017.5528

, 2017, Numer-2, s. 69-88
Data publikacji online: 14 grudnia 2016

Relacyjna specyfika perswazji w dziecięcych zabawach w przekonywanie

, 2017, Numer-1, s. 69-88
Data publikacji online: 13 marca 2017
DOI 10.4467/20843879PR.16.017.5528

Relacyjna specyfika perswazji w dziecięcych zabawach w przekonywanie

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 3, s. 69-88
Data publikacji online: 14 listopada 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.017.5528

Rozwój socjalizacji konsumenckiej w świetle badań nad dziecięcymi teoriami umysłu. Refleksje nad rozumieniem perswazyjności reklamy i przekonywaniem rodziców do zakupów

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 23–37
Data publikacji online: 2009

Miłosz’s American Alphabet

Przekładaniec, Issue 25/2011 - Between Miłosz and Milosz, s. 7-27
Data publikacji online: 2 sierpnia 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.013.1202

O odkrywaniu funkcji reklamy przez dziecko. Rozwój rozumienia perswazyjności i realizmu reklamy

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 1, s. 75-88
Data publikacji online: 1 czerwca 2010

Korzystanie z informacji o przekonaniach w tworzeniu argumentu perswazyjnego. Rola rozumienia fałszywych przekonań I i II rzędu

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 4, s. 45-62
Data publikacji online: 8 stycznia 2013
DOI 10.4467/20843879PR.12.025.0790

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z XIV Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Wilno, 18–22 sierpnia 2009

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 4, s. 89–96
Data publikacji online: 2009