Artykuły

Sortuj według

Strategie komunikacyjne stosowane przez matki w interakcji z małym dzieckiem

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 1, s. 47-60
Data publikacji online: 1 czerwca 2010

Dwuelementowe kombinacje językowo-niejęzykowe w dziecięcej komunikacji

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 4, s. 25-35
Data publikacji online: 8 stycznia 2013
DOI 10.4467/20843879PR.12.023.0788

Artykuły empiryczne

Empathy as a Mediator Between Parental Attitudes and Adolescents’ Aggressive Behaviour

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 3, s. 47–63
Data publikacji online: 23 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.018.13155

Recenzje i sprawozdania

Sprawozdanie z XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Opole, 14–16 czerwca 2018 roku

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 107–110
Data publikacji online: 15 listopada 2018

Sprawozdania i recenzje

S. Kowalik (red.) (2010), Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 3, s. 121-125
Data publikacji online: 20 listopada 2012