Artykuły

Sortuj według

Laser surface texturing of titanium alloys for biomedical applications

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 3-M (10) 2016, s. 3-8
Data publikacji online: 13 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.113.5724