Informacje o autorze:

dr hab., adiunkt na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Zakładzie Etnologii i Geografii Kultury w Cieszynie; adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Współczesne problemy polskiej myśli pedagogicznej

Sortuj według

Spór o koncepcję społeczeństwa i wartość jednostki jako kontekst i wyzwanie dla polskiej myśli pedagogicznej

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 59–90
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.003.8642

Realizm filozoficzny szkoły lubelskiej jako podstawa pedagogiki

Realizm metafizyczny jako inspiracja myśli pedagogicznej: o refleksji antropologiczno-pedagogicznej Stefana Swieżawskiego i jej znaczeniu dla teorii wychowania oraz analiz metapedagogicznych

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 135-174
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.007.6685

Studia i rozprawy

Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości: pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 39-87
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.002.6666