Artykuły

Sortuj według

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Z historii odkrycia pierwiastków ziem rzadkich

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 101–121
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.030.12863

Artykuły i rozprawy

„Una voce dicentes”. Hierarchiczna wizja rzeczywistości w rycie mszy trydenckiej i w jej teologicznym uzasadnieniu

Studia Religiologica, Tom 42, s. 95-107
Data publikacji online: 2009

Artykuły i rozprawy. Konceptualne podstawy wiary

Inspiracja religijna w systemie wiedzy przyrodniczej św. Tomasza z Akwinu

Studia Religiologica, Tom 41, s. 104-110
Data publikacji online: 2008

Studia i rozprawy

Zasady katolickiego wychowania młodzieży w ujęciu papieża Piusa XI i o. Mariana Morawskiego SJ: studium nad ideami tradycyjnego katolickiego porządku społecznego

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 99-111
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.004.6668