Realizm filozoficzny szkoły lubelskiej jako podstawa pedagogiki

Sortuj według

Znamiona realizmu w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego oraz w podstawach procesu jej zmian adaptacyjnych i zachowania tożsamości

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 199-214
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.010.6688

Studia i rozprawy

Zespolenie idei narodowej, odrodzenia religijnego z pracą społeczną dla rozwoju rodzimej koncepcji wczesnej edukacji

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 143-160
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.007.6671