POLSKIE KONCEPCJE PEDAGOGICZNE. ZAŁOŻENIA – KONTEKSTY – REINTERPRETACJE – HISTORIA

Sortuj według

Lublin Teachers, Lecturers and Masters of Kazimierz Dąbrowski. Discovering the Biography

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 195-207
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.010.11105

Zagadnienia różne

Pracownicy Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa w biografiach edukacyjnych zachowujących pamięć o ludziach, instytucji i historii Polski

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 339-344
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.019.6697

Studia i rozprawy

Tworzenie bibliotek jako działalność wspierająca wychowanie ku niepodległej Rzeczypospolitej

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 161-174
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.008.6672