CV:

Maria Małgorzata Boużyk – dr hab., prof. UKSW, zatrudniona w Katedrze Filozofii i Wychowania Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adres do korespondencji: WNP UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15, 01-938 Warszawa; e-mail: m.bouzyk@uksw.edu.pl.

STUDIA I ROZPRAWY. „NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ TO POLSKA” – W ROKU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Sortuj według

Miłość – świadectwo osobowej dojrzałości. Perspektywa filozoficzno-pedagogiczna

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 95-114
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.005.13935

STUDIA I ROZPRAWY „NOWOCZESNA EDUKACJA W DUCHU KONSERWATYWNYM”

NEOTOMISTYCZNE INSPIRACJE POLSKIEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Mythological Narrative and the Issue of Common Space as a Goal of Education

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 145–160
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.007.11102

Realizm filozoficzny szkoły lubelskiej jako podstawa pedagogiki

Realizm filozoficzny Polskiej Szkoły Filozofii Klasycznej jako podstawa modelu wychowania otwartego na religię

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 215-229
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.011.6689

Studia i rozprawy

Problematyka filozoficznych podstaw pedagogiki w sporze Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL z marksizmem

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 63-80
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.004.7027

Myśl pedagogiczna Jacka (Adama) Woronieckiego w wybranych publikacjach z okresu 1903-1918

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 221-241
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.012.6676

(Neo)tomistyczne inspiracje polskiej myśli pedagogicznej

Czynniki narodowy i państwowy w rozwoju moralnym człowieka a problem patriotyzmu. Refleksja w oparciu o myśl pedagogiczną Jacka Woronieckiego OP (1878–1949) – konteksty współczesne

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 113–130
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.005.8644