Artykuły

Sortuj według

Wybrane aspekty realizacji zadań rozwojowych a procesy tożsamościowe u kobiet we wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 4, s. 75-88
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.023.8069

Kryteria dorosłości z perspektywy starszych adolescentów i młodych dorosłych

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 41-55
Data publikacji online: 18 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.002.3474

Strategie konstruowania przyszłości a style tożsamości w późnej adolescencji

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 65-77
Data publikacji online: 20 stycznia 2011

Związek między rozwojem myślenia moralnego a tendencją do zachowań agresywnych w sytuacjach trudnych w okresie dorastania

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 2, s. 47-59
Data publikacji online: 30 października 2010

Artykuły empiryczne

Doświadczenie parentyfikacji a poczucie tożsamości w okresie wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 85-99
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.005.12002

Pochwały i krytyka od nauczyciela a bezradność intelektualna z matematyki i języka polskiego u dziewcząt i chłopców w okresie wczesnej adolescencji

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 2, s. 79-96
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.013.15136

Raporty z badań

Postawy wobec globalizacji a satysfakcja z życia. Mediacyjna rola procesów tożsamościowych

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 2, s. 73-86
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.011.10894