Informacje o autorze:

adjunct in Department of High School Pedagogy and the Polish Pedagogical Thought, Institute Of Pedagogy, Jagiellonian University. Address: Instytut Pedagogiki UJ, ul. Batorego 12, 31-135 Kraków

POLSKIE KONCEPCJE PEDAGOGICZNE. ZAŁOŻENIA – KONTEKSTY – REINTERPRETACJE – HISTORIA

Sortuj według

Female Educational Ideals in Polish Periodicals on Pedagogy in the Years 1918–1939

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 225–243
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.012.11107

WOKÓŁ SPOŁECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Wychowanie społeczne w myśli konserwatywnej w Polsce 1945–1962

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 117-137
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.006.13936

RECENZJE

Adam A. Zych, Leksykon gerontologii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019, ss. 282, ISBN 978-83-809-5301-7

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 357–359
Data publikacji online: 13 grudnia 2019

Studia i rozprawy

Kształcenie charakteru a odrodzenie narodu polskiego: koncepcja wychowania do niepodległości Jana Ciemniewskiego (na podstawie twórczości do 1918 roku)

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 255-278
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24504564PMP.15.014.6678

(Neo)tomistyczne inspiracje polskiej myśli pedagogicznej

Eugenics and the Woman Question in the Works of Selected Polish Catholic Humanists in the Period 1918–1939

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 131–149
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.006.8645

ARCHIWUM

Budujmy Polskę wewnątrz (wybór i oprac.: D. Jagielska)

Polska Myśl Pedagogiczna, I (2015), Numer 1, s. 321-330
Data publikacji online: 2015

Stanisław Tarnowski, Przemówienie rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego St. hr. Tarnowskiego przy immatrykulacji uczniów Uniwersytetu dnia 7 grudnia 1886 r.

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 8,
Data publikacji online: 14 listopada 2022