CV:

Bogusław Śliwerski – prof. zw. dr hab., dr h.c., pedagog, kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, prof. zw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie; Przewodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Autor znakomitych książek naukowych i podręczników akademickich, m.in.: Współczesne teorie i nurty wychowania (1998, IX, ed. 2015); Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania (2009); Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości (2012); Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu (2013); Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji (2015); Meblowanie szkolnej demokracji (2017); Książki (nie)godne czytania? (2017); Habilitacja. Diagnoza. Procedury. Etyka. Postulaty (2017); Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005–2016 (2018); Pedagogia harcerskiego wychowania (2018). Adres do korespondencji: ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łodź; adres e-mail: boguslawsliwerski@gmail.com.

STUDIA I ROZPRAWY. „NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ TO POLSKA” – W ROKU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Sortuj według

Pedagogia Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 19-35
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.001.13931

STUDIA I ROZPRAWY „NOWOCZESNA EDUKACJA W DUCHU KONSERWATYWNYM”

KIERUNKI ROZWOJU POLSKIEJ PEDAGOGIKI

Main Development Lines of Polish Pedagogy from Socialist Orthodoxy to Postmodern Heterogeneity

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 17–51
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.001.11096

Współczesne problemy polskiej myśli pedagogicznej

Przywrócić pamięć harcerskiej myśli pedagogicznej

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 19-29
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.001.8640

Nurty - kierunki - subdyscypliny

Recepcja i aplikacje pedagogiki oraz psychologii krytycznej

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 19-49
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.001.6679

ARTYKUŁY RECENZYJNE