KIERUNKI ROZWOJU POLSKIEJ PEDAGOGIKI

Sortuj według

Main Development Lines of Polish Pedagogy from Socialist Orthodoxy to Postmodern Heterogeneity

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 17–51
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.001.11096

Współczesne problemy polskiej myśli pedagogicznej

Przywrócić pamięć harcerskiej myśli pedagogicznej

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 19-29
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.001.8640

Nurty - kierunki - subdyscypliny

Recepcja i aplikacje pedagogiki oraz psychologii krytycznej

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 19-49
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.001.6679