CV:

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, head of the Department of High School Pedagogy and the Polish Pedagogical Thought in Institute of Pedagogy at the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University; editor-in-chief of this journal, Institute of Pedagogy UJ, ul. Batorego 12, 31-135 Kraków; e-mail: janina.kostkiewicz[at]uj.edu.pl Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – pedagog, profesor w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika UJ; od roku 2014 prowadzi coroczne Ogólnopolskie Seminaria Polskiej Myśli Pedagogicznej; założycielka i redaktor naczelna czasopisma Polska Myśl Pedagogiczna. Adres do korespondencji: Instytut Pedagogiki UJ, ul. Batorego 12, p. 12, 31- 135 Kraków; e-mail: janina.kostkiewicz@uj.edu.pl.

Studia i Rozprawy. Pedagogika Konserwatywna

Sortuj według

Pedagogika konserwatywna: korzenie – tożsamość – misja (wybrane wątki)

Numer 9/1 Pedagogika konserwatywna, s. 17-37
Data publikacji online: 30 listopada 2023
DOI 10.4467/24504564PMP.23.001.18230

STUDIA I ROZPRAWY. Z HISTORII POLSKICH IDEI PEDAGOGICZNYCH

Child and Family as Proletarians of the Educational Ideology of Bolshevik Marxism in the Critical Reflection of Polish Humanists from the Period 1917–1939

Numer 6, s. 17-38
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.002.12236

STUDIA I ROZPRAWY „NOWOCZESNA EDUKACJA W DUCHU KONSERWATYWNYM”

Edukacja, które ocala i tworzy: pozostał już tylko awangardowy konserwatyzm?

Numer 8, s. 61–78
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.004.16057

ANTROPOLOGIA I AKSJOLOGIA JAKO RAMY ROZWOJU PEDAGOGIKI I MYŚLENIA O WYCHOWANIU

Philosophy of Values as an Inspiration and the Basis of the Directions in the Development of Educational Science in Poland (1918–1939)

Numer 5, s. 71–91
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.003.11098

Nurty - kierunki - subdyscypliny

Humanistyczna pedagogika społeczna jako pogranicze i obszar wspólny z katolicką nauką społeczną: szkic zagadnienia

Numer 2, s. 52-81
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.002.6680

Studia i rozprawy

Temporalna zmienność życia wartościowego a uniwersalizm wartości w świetle filozofii i pedagogiki realistycznej

Numer 3, s. 31-44
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.002.7025

(Neo)tomistyczne inspiracje polskiej myśli pedagogicznej

Beauty, art and elements of aesthetic education in the Polish writings of the Neo-Thomists of the interwar period

Numer 4, s. 93 –112
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.004.8643

ARCHIWUM

The Polish Current of Criticism of German National Socialism (Nazism) Before 1939. Bibliography of Sources

Numer 6, s. 349-362
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.021.12256

The Polish Current of Criticism of Communism (Bolshevism) in the Years 1917–1939. Bibliography of Sources

Numer 6, s. 363-374
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.022.12257

Recenzje i sprawozdania

Nowe czasopismo „Jakościowe Badania Pedagogiczne” nr 1(2016)

Numer 3, s. 240-250
Data publikacji online: 15 września 2017

Dotychczasowe Seminaria Polskiej Myśli Pedagogicznej (2015–2017) – przesłania komunikatów programowych, fotorelacje

Numer 3, s. 56–277
Data publikacji online: 18 września 2017

ARTYKUŁY RECENZYJNE