CV:

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, head of the Department of High School Pedagogy and the Polish Pedagogical Thought in Institute of Pedagogy at the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University; editor-in-chief of this journal, Institute of Pedagogy UJ, ul. Batorego 12, 31-135 Kraków; e-mail: janina.kostkiewicz[at]uj.edu.pl

STUDIA I ROZPRAWY. Z HISTORII POLSKICH IDEI PEDAGOGICZNYCH

Sortuj według

Child and Family as Proletarians of the Educational Ideology of Bolshevik Marxism in the Critical Reflection of Polish Humanists from the Period 1917–1939

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 17-38
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.002.12236

ANTROPOLOGIA I AKSJOLOGIA JAKO RAMY ROZWOJU PEDAGOGIKI I MYŚLENIA O WYCHOWANIU

Philosophy of Values as an Inspiration and the Basis of the Directions in the Development of Educational Science in Poland (1918–1939)

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 71–91
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.003.11098

Nurty - kierunki - subdyscypliny

Humanistyczna pedagogika społeczna jako pogranicze i obszar wspólny z katolicką nauką społeczną: szkic zagadnienia

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 52-81
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.002.6680

Studia i rozprawy

Temporalna zmienność życia wartościowego a uniwersalizm wartości w świetle filozofii i pedagogiki realistycznej

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 31-44
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.002.7025

(Neo)tomistyczne inspiracje polskiej myśli pedagogicznej

Beauty, art and elements of aesthetic education in the Polish writings of the Neo-Thomists of the interwar period

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 93 –112
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.004.8643

ARCHIWUM

The Polish Current of Criticism of German National Socialism (Nazism) Before 1939. Bibliography of Sources

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 349-362
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.021.12256

The Polish Current of Criticism of Communism (Bolshevism) in the Years 1917–1939. Bibliography of Sources

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 363-374
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.022.12257

Recenzje i sprawozdania

Nowe czasopismo „Jakościowe Badania Pedagogiczne” nr 1(2016)

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 240-250
Data publikacji online: 15 września 2017

Dotychczasowe Seminaria Polskiej Myśli Pedagogicznej (2015–2017) – przesłania komunikatów programowych, fotorelacje

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 56–277
Data publikacji online: 18 września 2017