Marek Mariusz Tytko

CV:

pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Biblioteka Jagiellońska)

ARTYKUŁY

Sortuj według

Dr med. Stefan Szuman jako lekarz w armii niemieckiej (1914–1919). Przyczynek biograficzny

XX, s. 81-108
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/12332135KRA.14.005.15891

STUDIA I ROZPRAWY „NOWOCZESNA EDUKACJA W DUCHU KONSERWATYWNYM”

Pedagogika konserwatywna w kontekście pedagogiki katolickiej i pedagogiki narodowej

Numer 8, s. 129–154
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.007.16060

Realizm filozoficzny szkoły lubelskiej jako podstawa pedagogiki

Wychowanie moralne: kształcenie charakteru dziecka (ujęcie realistyczne)

Numer 2, s. 295-310
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.016.6694

Zagadnienia różne

O kształceniu studentów niepełnosprawnych w uniwersytecie

Numer 2, s. 359-378
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.021.6699

Idee - trendy - metody

Otwarcie na wiarę w filozoficzno-pedagogicznej koncepcji Stefana Szumana

Numer 3, s. 131-146
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.008.7031