CV:

Mgr Justyna Legutko, doktorantka w Zakładzie Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Batorego 12, 31-866 Kraków; e-mail:j.jawor[at]student. uj.edu.pl.

POLSKIE KONCEPCJE PEDAGOGICZNE. ZAŁOŻENIA – KONTEKSTY – REINTERPRETACJE – HISTORIA

Sortuj według

Tadeusz Strumiłło’s Writing and Scout Activities

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 313–326
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.017.11112

Zagadnienia różne

Promocja statusu rodziny i kobiety w pedagogicznych poglądach Aleksandra Wóycickiego

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 411-425
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.024.6702

ARCHIWUM

Bibliografia spuścizny Tadeusza Strumiłły (1884–1958)

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 375-382
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.024.12816

Recenzje i sprawozdania

Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, red. R. Skrzyniarz, L. Dziaczkowska, D. Opozda, Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2016, ss. 518

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 245–255
Data publikacji online: 18 września 2017