Informacje o autorze:

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adres: Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Artykuły

Sortuj według

Archaeology of the term “kształcenie”. On the history of the 20th century Polish systematic educational science

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 19-38
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.002.12940

WOKÓŁ SPOŁECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Upaństwowienie Salezjańskiego Domu Dziecka w Jaciążku (1951) w postpamięci

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 215-232
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.011.13941

Współczesne problemy polskiej myśli pedagogicznej

Kształcenie ogólne – wizja pedagogiczna czy utopia? W sprawie translokacji teorii kształcenia ogólnego w powojennym dyskursie pedagogicznym w Polsce

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 31 –58
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.002.8641

Zagadnienia różne

Filozofia doświadczenia osobistego Stefana Pawlickiego a pedagogika ogólna

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 325-337
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.018.6696

Recenzje i sprawozdania

III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej „Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939–2016” (Kraków, 3 kwietnia 2017 roku)

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 250–261
Data publikacji online: 18 września 2017