Artykuły

Sortuj według

Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939)

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 301-345
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.012.6155

Polska wyprawa na Spitsbergen w 1938 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 7-27
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.008.9461

The First Flora of Poland

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 29–41
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.026.12859

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Księgozbiór Aleksandra Jana Śleńdzińskiego (1848-1881) w zbiorach Biblioteki Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 123-140
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.006.9459

NAUKA W POLSCE

Władysław Szafer as a palaeobotanist

Studia Historiae Scientiarum, 20 (2021), s. 191–212
Data publikacji online: 13 września 2021
DOI 10.4467/2543702XSHS.21.007.14038

Botany at Stefan Batory University in Vilna (Wilno, Vilnius) (1919–1939)

Studia Historiae Scientiarum, 18 (2019), s. 93-137
Data publikacji online: 15 listopada 2019
DOI 10.4467/2543702XSHS.19.005.11011

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 207–231
Data publikacji online: 10 grudnia 2019