Artykuły

Sortuj według

Liryczny, emocjonalny, intelektualny: dyskurs krytycznoliteracki Mirosława Krležy i Tina Ujevicia

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016, Volume 11, Issue 4, s. 201–215
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843933ST.16.019.5924

The Desert Called America: Poetry of Boris Maruna and American Popular Culture

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 13, Issue 1, s. 25–39
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.003.8281

Część I. Konteksty historyczne i społeczno-polityczne

Zaborav i ideologija. O recepciji i sudbini hrvatskih književnih kritičara koji su objavljivali za Nezavisne Države Hrvatske (1941-1945)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 117-126
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.009.16361