Artykuły

Sortuj według

Europocentryczne i dalekowschodnie spojrzenie na wartość autentyzmu zabytku – dokument z Nara jako próba pogodzenia odmiennych poglądów

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 28-40
Data publikacji online: 18 stycznia 2017
DOI 10.4467/23538724GS.16.014.6171

Debiuty

Finansowanie prac remontowych przy zabytkach prywatnych – akredytywa i gwarancja bankowa w służbie zabytkom. Zarys problematyki

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6), s. 115-130
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.004.12388