Artykuły

Sortuj według

Chińsko-japońskie spory morskie

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 66-75
Data publikacji online: 18 stycznia 2017
DOI 10.4467/23538724GS.16.017.6174

Sytuacja prawna wraku RMS Titanic

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 41-60
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.001.16391