Artykuły

Sortuj według

Ważenie wartości w prawie a problem ich absolutności i relatywności

Tom 61-62, s. 107-122
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843887PI.15.006.5535