Artykuły

Sortuj według

Cechy husyckich polemik religijnych – zarys zagadnienia

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 35-44
Data publikacji online: 19 stycznia 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.16.003.6245

Madmen and a Melancholic: Allusions to Health and the Anointing of the Sick in Polemics of the Hussite Period

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 83-92
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.006.14988