Sabina Wójcik

Artykuły

Sortuj według

Zróżnicowanie i sezonowa zmienność chemizmu wybranych źródeł zlewni Potoku Olczyskiego w Tatrach

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 65-80
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.006.0355