Artykuły

Sortuj według

Cechy osobowości a decyzje adolescentów dotyczące planów edukacyjnych i zawodowych

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 57-70
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Zachowania prokrastynacyjne młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studenckiej – analiza porównawcza

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 4, s. 41–53
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/20843879PR.18.021.9950

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Zmiany rozwojowe w biegu życia: konteksty i perspektywy. Lublin, 28–30 maja 2014 roku

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 3, s. 109-114
Data publikacji online: 31 października 2014