Artykuły

Sortuj według

Peak set on the unit disc

Czasopismo Techniczne, 2016, Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP 2016, s. 81-84
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.141.5752