Artykuły

Sortuj według

„Mała” historia przekładu. Złoty wiek angielskiej literatury dziecięcej w tłumaczeniach na język polski – zarys

Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 104–123
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.015.9557

Debiuty

Obce wcielenia Dusiołka. Leśmianowskie „cudotwory słowotwórcze” w przekładach anglojęzycznych

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 226-248
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.014.6554