Artykuły

Sortuj według

Analiza dostępności przestrzennej za pomocą technologii GIS na przykładzie obiektów użyteczności publicznej w Toruniu

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19 (1), s. 43-51
Data publikacji online: 29 września 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.004.6302