Artykuły

Sortuj według

Model uwarunkowań dostępności (NeST box) – integracja metod badawczych, atrybutów, komponentów i wymiarów dostępności

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (2), s. 7-15
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.007.6305

Motywacje podróży a rozkład ruchu w transporcie indywidualnym na sieci dróg krajowych i wojewódzkich

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (1), s. 43-53
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.004.9184

Dostępność gmin transportem autobusowym

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (1), s. 54-64
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.005.9185