Artykuły

Sortuj według

Wpływ infrastruktury transportowej na zmiany dostępności czasowej Poznania z obszaru województwa wielkopolskiego w latach 2010-2016

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (2), s. 16-30
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.008.6306

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 5-6
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 5-7
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Dojazdy do pracy w aglomeracji poznańskiej i województwie wielkopolskim w 2016 roku

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (4), s. 75-94
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.022.11543

Wspomnienia i życiorys doktora Jędrzeja Gadzińskiego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (1), s. 96-100
Data publikacji online: 30 czerwca 2021