Jan Niedźwiecki

Artykuły

Sortuj według

Ukształtowanie powierzchni terenu a wartości metryk krajobrazowych w górach wysokich na przykładzie Tatr

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 81-98
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.007.0356