Artykuły

Sortuj według

Wybrane aspekty realizacji zadań rozwojowych a procesy tożsamościowe u kobiet we wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 4, s. 75-88
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.023.8069

Kryteria dorosłości z perspektywy starszych adolescentów i młodych dorosłych

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 41-55
Data publikacji online: 18 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.002.3474

Strategie konstruowania przyszłości a style tożsamości w późnej adolescencji

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 65-77
Data publikacji online: 20 stycznia 2011